انجام پروژه پردازش تصویر با opencv

انجام پروژه پردازش تصویر با opencv

اوپن‌سی‌وی (   OpenCV) مجموعه ای از کتابخانه‌های برنامه‌نویسی پردازش تصویر و یادگیری ماشین است.